Currently viewing the tag: "HeroClix"

Rogers - Banner - Stark - Odinson


Avengersfilmen er som du sikkert har fått med deg noe de fleste av skribentene her på bloggen gleder seg til. Jeg tenkte denne vise hvordan jeg ville gjenskapt gjengen med helter, skulle jeg brukt de i HeroClix.

Det sier seg selv at de vil bli en ganske heftig poengsum, med såpass mange sluggere. Videre har jeg lagt til grunn at brikkene jeg bruker skal komme fra min egen samling, ha “Avengers” som keyword, og være gyldige i Modern Age.
Les mer

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Bad Behavior has blocked 196 access attempts in the last 7 days.