Currently viewing the tag: "Robert Jordan"

Jeg hører til de særingene som venter til TV-serier kommer på DVD før jeg ser dem. Derfor har jeg nettopp pløyd igjennom True Blood Sesong 3. Jeg er litt skuffet egentlig. Serien ser ut til å være i ferd med å gå i det jeg bruker å kalle “Robert-Jordan-fella” – å splitte opp serien i stadig flere paralelle plottlinjer.

I denne sesongen har karakterene Sookie, Jason, Tara, Sam, Lafayette, Jessica og delvis Bill alle egne plottlinjer som strekker seg gjennom hele sesongen. Dette fører til at det stadig må klippes mellom dem, og at progresjonen i hver plottlinje går lite fremover for hver episode. Mitt navn på fenomenet er inspirert av Robert Jordans fantasyromanserie Wheel of Time som etter hvert blir helt uleselig på grunn av dette. I TV-serie-verden er det kanskje mer naturlig å sammenligne det med de klassiske såpeseriene.

Continue reading »

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Bad Behavior has blocked 77 access attempts in the last 7 days.