Currently viewing the tag: "The Innkeepers"

Lørdag var min dag 2 på filmfestivalen Ramaskrik. Jeg fikk med meg ytterligere 5 filmer i en ekstremt salig blanding. Denne dagen ble det alt fra tegnefilm for barn til >ombie-ekstravagansa. Nokl en gang har jeg rablet ned noen umiddelbare kommentarer:

En katt i paris

Dagen startet tidlig med en sjarmerende tegnefilm om en jente som har mistet faren sin, og som har en katt som bor hjemme på dagen og er ute og er med på juveltyverier på natten (gir begrepet “cat burglar” en ny dimensjon). Jeg likte tegnestilen og historien. Den var dubbet på norsk, noe som forsåvidt fungerte helt greit.

Continue reading »

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Bad Behavior has blocked 196 access attempts in the last 7 days.